Chàm – Eczema

Bệnh chàm có nguy hiểm không?

Bị bệnh chàm (Eczema) có nguy hiểm không?

Chàm( eczema) là chứng bệnh ngoài da khá phổ biến, bất cứ ai cũng có thể bị chàm. Tuy không gây ra những nguy hiểm đến tính mạng nhưng nó lại gây ra không ít...